Blåmusslor är ett av de blötdjur man valde att undersöka för att mäta förekomst av farliga ämnen. Foto: Unsplash

Båtnytt

Havslivet störs av förbränningsmotorer: ”Fasa ut dem”

Förbränningsmotorer lämnar en hel del spår efter sig i det marina ekosystemet. Nu varnar forskare för att det kan vara dags att planera för en utfasning av diesel- och bensinmotorer.

Text: Elinor Karlin • 2022-07-04 Uppdaterad 2022-07-04

Efter en sex år lång studie slår forskarna fast att restprodukter från diesel- och bensinmotorer finns kvar i havet under lång tid. I skaldjur som ostron och musslor, och i havssedimentet hittar man tydliga spår en cocktail cancerogena och giftiga PAH-föreningar, tillsammans med bland annat försurade kväveföreningar och oförbrända oljor. Rapporten från Havsmiljöinstitutet publicerades den 31 maj.

– Det finns all anledning att fasa ut bensin- och dieseldrivna båtmotorer, säger Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Sveriges farligaste vrak har sanerats

Studien har genomförts på västkusten, i samverkan med bland annat Umeå universitet. Det är första gången man gör en så strukturerad forskning på hur föroreningar från båtmotorer yttrar sig. Under studien visade det sig att ytsediment i Grebbestad och Tanumshede, som har tät båttrafik, har fem gånger högre halter av PAH-ämnen än intilliggande Natura 2000-områden.

– Fritidsbåtar lämnar utan tvekan ett avtryck i naturen, säger Kjell Nordberg.

Svenska skärgårdar drabbas hårdare av problemet andra platser i världen, eftersom tidvattnet är svagare och vi har sämre genomströmning av vatten. Även i musslor och ostron syns förhöjda halter, även om de i de flesta fall är under de gränsvärden som styrs av Livsmedelsverket.

– Även om vi inte ser något alarmerande just nu, finns all anledning att mana till försiktighet med bensin- och dieseldrivna båtmotorer. Vi rekommenderar fortsatt arbete med att sänka halterna av PAH:er i havet genom till exempel generella hastighetsbegränsningar och stimulans av elmotorer och segling. Det kan också vara bra att tänka på var musselodlingar placeras i framtiden, säger professor Kjell Nordberg.


Text: Elinor Karlin • 2022-07-04
BåtnyttBåtmotorHavs och VattenmyndighetenHavsmiljö
Rulla till toppen