Nu blir det upp till kommunen att informera var sugtömningsstationerna finns. Foto: Elinor Karlin

Båtnytt

Kommunerna får ansvaret för toatömning

Transportstyrelsen släpper ansvaret både för sugtömning i praktiken och den nationella kartan som många har använt sig av. "Det blir förhoppningsvis bättre", säger Transportstyrelsens miljöhandläggare Lina Petersson.

Text: Elinor Karlin • 2023-05-02 Uppdaterad 2023-09-12

Den 1 maj släppte Transportstyrelsen allt ansvar för sugtömning av fritidsbåtarnas septitankar. Nu är det upp till kommunerna att se till att avfallshanteringen fungerar korrekt. Samtidigt ska Transportstyrelsens karttjänst “Hamnkartan” skalas ner och informationen om toatömningsstationer kommer att plockas bort.

“Båtägare som vill veta var de kan tömma toalettavfall får i stället kontakta den aktuella kommunen”, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är ett uppdaterat EU-direktiv som ska minska det marina skräpet i Östersjön, och målet är att lokalisera och effektivisera hanteringen när kommunen själv ska hantera tillsynen. Förhoppningen är att slippa de tömningsstationer som på vissa orter har stått trasiga en hel sommar, och att kommunen ska kunna samordna arbetet med den miljötillsyn som de redan gör.

LÄS MER: Nu är det slutbajsat i Östersjön – även för passagerarfartyg

– För båtägarnas del innebär de nya reglerna att det förhoppningsvis blir bättre tillgång på tömningsstationer för toalettavfall i hamnarna, vilket inte har varit tillräckligt tidigare år. Stationerna måste dessutom ha tillräcklig kapacitet, vara bra placerade och repareras utan dröjsmål om de går sönder, säger Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen.

Dessutom kan hamnarna tvingas betala en sanktionsavgift om de inte har en avfallshanteringsplan som uppfyller kraven. Enligt Transportstyrelsen finns det i dag 2500 hamnar i Sverige, varav 450 stycken i nuläget har en tömningsstation för toalettavfall.

– Vår förhoppning är att tillsynen ska bli mer effektiv och att hamnarna faktiskt ska kunna ta emot allt avfall som båtägarna behöver lämna på ett ändamålsenligt sätt. Genom att tillsynen nu flyttas över från en central till en lokal nivå, finns det goda förutsättningar att lyckas med detta, säger Lina Petersson.


Text: Elinor Karlin • 2023-05-02
BåtnyttMiljöToatömning
Scroll to Top