Bild på Sjöfartsverkets flagga, med Kastellholmen och den svenska flaggan i bakgrunden.

Sjöfartsverkets nya mätningar sker i form av punktinsatser. Foto: Holger.Ellgaard/Wikimedia commons

Sjökortslyftet

Sjöfartsverket försvarar Sjökortslyftet: ”Säkrare än någonsin”

De nyutgivna båtsportkorten är säkrare än någonsin. Det menar Sjöfartsverket som nu slår ifrån sig den kritik som lyfts mot projektet Sjökortslyftet de senaste månaderna.

Text: Elinor Karlin • 2022-03-21 Uppdaterad 2022-05-18

För en dryg vecka sedan publicerade båtlivsorganisationerna en gemensam skrivelse där de krävde att de båtsportkort som genomgått Sjökortslyftet skulle återkallas. Nu svarar Sjöfartsverket själva på kritiken i ett pressmeddelande:

– Årets upplaga är säkrare än tidigare och vi uppmanar att alltid ha ett uppdaterat sjökort, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

LÄS MER: Fortsatt sjökortskritik: “Köp dem inte”

I samband med Sjökortslyftet så har korten bland annat fått en ny strandlinje, efter att mätningar har genomförts i samarbete med Lantmäteriet. Dessutom har korten uppdaterats för att följa RH2000, Sveriges nationella höjdsystem, vilket har gjort att djupvärden har förändrats på flera platser i sjökorten. Kritiska röster menar dock att de nya värdena inte alltid stämmer, och det har också kommit in rapporter om att grund har märkts ut felaktigt på de nya sjökorten. En säkerhetsrisk, menar Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglareförbundet. Men den här kritiken vill nu Sjöfartsverket slå ifrån sig.

– Med 99 procents träffsäkerhet har även stenar och bränningar på grunda vatten hittats via avancerad flygbildstolkning, många var okända för oss tidigare, säger Niclas Härenstam.

LÄS MER: Därför blir sjökorten annorlunda – kritiserat lyft

Förändringen i sjökorten sker successivt över Sverige och beräknas vara färdigt år 2024. De första sjökorten som genomgått Sjökortslyftet gavs ut 2016 och innefattade sträckan Malören–Haparanda i Bottenviken. Nu har turen kommit bland annat till Stockholms skärgård, och nya sjökort har publicerats under mars månad.

”Sjökorten har genomgått en behövlig uppdatering och innehåller idag ännu mer information, till exempel förändringar av djup och sjösäkerhetsutmärkning längs hela kusten”, skriver Sjöfartsverket om sjökorten, i sitt pressmeddelande.

Fakta/Båtsportkort utgivna 2022
– Stockholm norra, mellersta samt södra
– Vänern
– Hanöbukten
– Göta kanal

Samtliga sjökort innehåller mellan 150 och 300 uppdateringar sedan föregående utgåvor. I Stockholmsområdet anger Sjöfartsverket att man har genomfört ett stort antal sjömätningar, vilket har resulterat i nya djup och ändrade djupkurvor från mätningar både i och utanför skärgården. Därutöver finns i de olika sjökorten ny information om alltifrån fyrsektorer, undervattenskablar och förändringar i Strandlinjen. Mer information finns hos Sjöfartsverket.

Text: Elinor Karlin • 2022-03-21
BåtnyttLäsvärtSjöfartsverketSjökortslyftet
Rulla till toppen