Anders Jonasson, kanslichef på NFB, har jobbat länge för att digitalisera provprocessen. Pandemin har dock försenat arbetet. Foto: Elinor Karlin

Båtnytt

Snart blir marina intygen digitala

NFB går från pappersexercis till digitalisering. Till hösten hoppas man att alla teoretiska intygsprov ska kunna genomföras på digitala enheter.

Text: Elinor Karlin • 2022-03-28 Uppdaterad 2022-04-27

NFBs samtliga teoretiska prov ska digitaliseras. Till hösten är målet att alla som skriver ett intygsprov gör provet direkt på en digital provplattform, i stället för på papper, som det är just nu. 

– Vi använder oss av en av världens största digitala provplattformar, som både universitet och myndigheter använder. Det här är en säker och tillförlitlig lösning, säger Anders Jonasson, kanslichef på NFB, Nämnden för båtlivsutbildning. 

Provsystemet kommer att vara kompatibelt med både dator, surfplatta och mobil, och det kommer förmodligen att vara upp till den enskilde provskrivaren att ta med sig en enhet att göra provet på. Det kommer att vara möjligt att logga in med både mobilt bank-ID och med användarnamn. 

Systemet är egentligen färdigt att lanserats, men på grund av pandemin har lanseringen försenats. Bland annat för att det varit svårt att samla och personligen informera de 140 förhörsförrättare som arbetar på NFB:s uppdrag. Det nya digitala systemet är dessutom till viss del redan i bruk, då det nya intygskortet i plast hämtar sina uppgifter därifrån. 

LÄS MER: Intygsboken blir ett plastkort

I nuläget är det förhörsförrättarna själva som arrangerar, administrerar och tar betalt av deltagarna för provet. I och med den här digitala förändringen så vill NFB själva ta kontroll över arrangemanget. Bokning och betalning ska i framtiden gå direkt genom NFB:s sajt, och förhörsförrättaren får därefter fakturera NFB för sitt utförda arbete. Förhörsförrättaren kommer fortsatt att vara ansvarig för rättning och genomgång av proven, som ska bestå av en blandning av fritextfrågor och flervalsfrågor. Flervalsfrågorna rättas omedelbart av systemet och allt som är korrekt markeras med en grön bock. Tveksamma eller felaktiga svar går att diskutera tillsammans med förhörsförrättaren direkt efter provet, och denne kan manuellt godkänna eventuella slarvfel i efterhand – precis som det fungerar i dag med andra ord. 

– Det här kommer bli jättebra, det är jag hundra procent övertygad om. Det blir på ett sätt nya rutiner mot vad vi är vana vid, men i slutänden så blir det inte så himla stor skillnad ändå, säger Anders Jonasson. 

LÄS MER: Ansök om vattenskoterkort – så gör du

En annan anledning till att de har skjutit på lanseringen är det enormt stora intresse de upplever just nu för att ta förarintyg. Det, menar Anders Jonasson, är ett resultat av de nya reglerna för vattenskoter. Alla som har ett förarintyg registrerat innan sista april i år har möjlighet att ansöka om ett förarbevis för vattenskoter. 

– Utan att ha räknat på det så upplever vi att antalet utfärdade intyg har ökat med 40–50 procent, och det är ju bara de som har klarat provet.  Jag ville inte ta risken att kombinera extremt höga provvolymer med nya provrutiner, för risken blir ju att något inte är med på noterna.

En baksida däremot är att allt fler misslyckas med provet. Här finns det i nuläget ingen statistik, men Anders Jonasson kopplar det till att det har uppkommit fler kurser och utbildningar under pandemin, många online. NFB rekommenderar själva inga särskilda kurser, utan hänvisar till kunskapsfordringarna. 

– Sedan tror jag kanske att det är många som tar förarintyget som vill ha en snabb lösning för att få ut förarbevis för vattenskoter, och så visar det sig att det var mer att lära sig än vad de trodde. 


Text: Elinor Karlin • 2022-03-28
BåtnyttFörarintygKustskepparintygVattenskoter
Scroll to Top