Totalt är det tio segel- och motorbåtar som har k-märkts, alla byggda innan 1965. Foto: Anders Wästfeldt, Magnus Örnfeldt

Klassiska båtar

Tio fritidsbåtar får k-märkning

Är din båt byggd före 1965? Om den dessutom är riktigt välbevarad, och du har koll på dess historia, så finns det möjlighet att kunna få den k-märkt. Här är tio båtar som har fått märkningen i år.

Text: Elinor Karlin • 2022-07-01 Uppdaterad 2022-06-19

Sjöhistoriska väljer att k-märka tio klassiska, svenska fritidsbåtar i trä. De är alla byggda under 1900-talet, den äldsta troligen under 1905 och den nyaste år 1964. Det är motorbåten Hobby som tangerar gränsen på hur nya fartyg får vara för att k-märkas. Sjöhistoriskas gräns för det ligger på just år 1965.

– De gamla välskötta fritidsbåtarna är ett kulturarv som fortfarande används och finns spritt över hela landet. Därför vill vi uppmärksamma dem och deras ägare. De här båtägarna satsar både tid och pengar på båtar som vi andra kan se till sjöss och vid bryggor, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Nordiska träbåtar utses till världsarv

178 fritidsbåtar har k-märkts av Sjöhistoriska, sedan de började med detta 2009. Att k-märka fritidsbåtar är något de hoppas ska kunna öka intresset för kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar. Nio av de tio båtarna är byggda i trä och har valts ut för sitt fina skick samt sin väldokumenterade historia. För att få båten k-märkt krävs först att ägaren gör en ansökan

– Det är alltid roligt med den stora bredden, här finns påkostade motorbåtar som Match II och Astrella byggda på 1910-talet. Bland segelbåtarna finns havskryssaren Kajsa från slutet av 1930-talet. Geografiskt finns båtarna från Piteå i norr via Stockholm, Visingsö och till Mollösund på Västkusten, säger Fredrik Blomqvist intendent på Sjöhistoriska museet.

Läs mer om de tio båtarna hos Sjöhistoriska.

Dessa tio båtar har blivit k-märkta:

Foto: Tommy Lönnqvist

Motorbåten Advokatbåten byggdes och utformades 1948 av Georg Lindeborgs båtbyggeri på Visingsö.  Sitt namn har den efter förste ägaren som var advokat till yrket. Advokatbåten byggdes ursprungligen som fritidsbåt men liknar till sin utformning en traditionell fiskebåt i Vättern. Sitt namn har den efter förste ägaren som var advokat till yrket. Nuvarande ägare har under de senaste åren genomfört reparationer som utförts med hänsyn till båtens karaktär och ålder. Advokatbåten är därför i mycket gott skick och är i stort sett i sin helhet i ursprungligt utförande. Advokatbåten har hemmahamn på Visingsö.

Foto: Lars Olsson

Motorjakten Astrella ritades av den välkände C G Pettersson och byggdes 1913 vid Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. Det kravellbyggda skrovet är byggt i hondurasmahogny och är knappt 15 meter långt. Astrella är ett exempel på en exklusiv fritidsbåt från den tidsperiod då de mest välbeställda skaffade sommarhus i skärgården och en representativ båt behövdes. Den kompletta ägarlängden är känd och hemmavattnen har alltid varit i Stockholms vatten. Astrella har hemmahamn i Stockholmstrakten.

Foto: Rickard Carmi

Havskryssaren Gullmar VI är en ketchriggad segelbåt ritad och beställd av den välkände konstruktören Arvid Laurin. Den är byggd i ett exemplar 1956-57 på Rosättra varv i Norrtäljetrakten. De detaljer som tillkommit under åren förändrar inte att Gullmar VI fortfarande idag till största delen är ett stycke välbevarat 1950-tal. Hemmavattnen är idag runt Stockholm. 

Foto: Kenneth Lundman

Motorbåten Hobby ritades och det klinkbyggda skrovet utfördes vid Berggrens båtbyggeri i Piteå 1964. Beställaren, som var nuvarande ägarens farfar, högg själv eget furuvirke till båten och byggde även överbyggnad (i mahogny) och inredning. Nuvarande ägaren har mycket stor medvetenhet om både båtens historia och karaktär. Motorbåten Hobby är idag i mycket gott skick. Hemmahamn: Piteå

Foto: Anders Wästfeldt

Kostern Kajsa är en spetsgattad havskryssare, ritad av Tore Herlin och byggd på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. Kajsa byggdes 1937-38 av ett konsortium som tänkte sig export till Storbritannien. Dock blev båten kvar i Sverige på grund av världsläget. Kajsa har under åren funnits både i Gävle, Stockholms skärgård, Blekinge och Skåne. Hemmavattnen är sedan drygt 10 år åter i Stockholm. 

Foto: Magnus Örnfeldt

Motorbåten Kie är en Monark Crescent 47 konstruerad av Harry Becker och byggd 1963. Under de senaste knappt 50 åren har den tillhört en och samma familj. Båten kan ses som en moderniserad form av campingbåt där skrovet gjordes i glasfiberarmerad plast. Kie har genom åren funnits både i Nyköping och de senaste 25 åren i Mollösund (Orust) på Västkusten. Båten har kvar sin karaktär sedan den byggdes även om vissa detaljer ändrats genom åren.

Foto: Claes Frisk/Per Carlsson

Den så kallade Mälarslupen Lången är en kravellbyggd rundbottnad öppen motorbåt med akterspegel och litet för- och akterdäck. Vad gäller Långens historia så har den under nästan 70 år funnits vid en sågverksdirektörs villa, strax söder om Uppsala. När fastigheten bytt ägare har båten följt med. Efter en kort period i Östergötland är båten nu åter i Mälarens vatten, numera i Stockholms stad.

Foto: Linda Karlbom

Salongsmotorbåten Match II som ritades av Knut Ljungberg och byggdes 1918 på Gustafssons & Anderssons varv på Lidingö är en unik och välkänd båt tack vare både konstruktion och historia.  Den exklusiva båten byggdes för Svenska Tändsticks Aktiebolaget, med direktören Krister Littorin som formell ägare. Tack vare den kompletta ägarlängden kan båtens historia följas från beställaren, via konkursauktionen efter Kreugerkraschen, den stora renoveringen på tidigt 1990-tal i Västervik, till nuvarande ägare. Match II har även gjort en avstickare till finska vatten men är numera åter i Stockholmstrakten.

Foto: Eva Westerberg

Motorbåten Rally ritades av den välkände C G Pettersson 1933 och byggdes sannolikt vid Hjalmar Janssons Båtvarv i Gröndal, Stockholm. Ritningen skulle, enligt det samtida marknadsföringsmaterialet, ge en ”snabbgående ruffmotorbåt”.  De äldre fotografierna visar både båtens utseende – men berättar även om båtlivet med första ägarfamiljen. Motorbåten Rally är idag i mycket gott skick och nuvarande ägare har stor medvetenhet om både dess karaktär och historia. Hemmahamn: Lidingö.

Foto: Anders Vaerneus

Motorbåten Spolen byggdes 1925 efter ritning av Ruben Östlund på Engströms varv, Tynningö (Vaxholms kommun). Spolen tillhör den tidiga generationen exklusiva fritidsbåtar från en tid då endast de välbeställda hade råd och möjlighet att skaffa sig en sådan båt.  Genom åren har Spolen främst haft hemmavatten runt Stockholm, där till exempel de första två ägarna (far och son) hade henne i drygt 90 år.


Text: Elinor Karlin • 2022-07-01
BåtnyttSjöhistoriska museetTräbåt
Rulla till toppen