Propellerns egenskaper påverkar båtens gångläge. Vid en neutral eller negativ rake sänks båtens för. Det kan även ske om motorn eller drevet inte är ordentligt uttrimmat. Här syns hur vattensprutet ligger långt föröver på båtens skrov. Ju längre akteröver sprutet kommer, desto mindre blöt skrovyta och högre fart. Foto: Johannes Nordemar

Propellerskolan

Propellerskolan 3.1 – Bättre bett med rake och cup

För att ge propellern rätt egenskaper finns det fler parametrar att jobba med. I det här avsnittet går vi igenom propellerns utformning.

Text: Johannes Nordemar • 2023-11-27 Uppdaterad 2024-05-01

Rake är ett mått på bladens lutning i förhållande till propelleraxeln. Är bladen vinkelräta mot propelleraxeln är raken neutral. En positiv rake på runt 15 grader är vanligt på standardpropellrar. Då lutar bladen något bakåt. Raken kan även vara progressiv, det vill säga bladen är kurvade. En positiv rake ökar propellerns förmåga att klara ytnära förhållanden utan att kavitera eller ventilera genom att ge ett bättre grepp. Raken koncentrerar vattnets flöde ut ur propellern och en hög rake höjer båtens för, vilket ofta leder till reducerad blöt skrovyta och en högre fart. På motsatt sätt bidrar en negativ rake till att sänka båtens för och höja aktern. 

Rake är propellerbladens lutning i förhållande till navet/propelleraxeln. Propellern till vänster har en positiv rake, medan propellern till höger har en neutral rake. Foto: Johannes Nordemar
Den totala bladarean varierar, beroende på hur många blad propellern har och hur stora bladen är. Här syns att den totala bladarean för den fyrbladiga propellern är något större trots att varje blad är mindre.

De flesta propellrar har en lätt cuppning, det vill säga bladet är stukat i kanten. Det hjälper till att samla vattenstrålen och ger propellern ett bättre grepp som tillåter mer uttrimmat drev, men kräver också mer effekt. Man kan jämföra med en trädgårdsslang där munstycket skruvas åt så att strålen blir smal och stark. 

Cuppning är den stukade kant i propellerbladet som framför allt rostfria propellrar brukar ha. Cuppning ger ett bättre grepp men kräver också mer effekt.

En rostfri propeller går att bearbeta på ett helt annat sätt än en aluminiumpropeller, och därför kan cuppningen göras snävare. En cuppning längs bladens rakelinje (från propellernavet ut till bladspetsen) ger liknande effekt som en progressiv rake. En cuppning längs bladens stigningslinje (tvärs över bladet) ger liknande effekt som en progressiv stigning.


Text: Johannes Nordemar • 2023-11-27
Så funkar detPropellerskolan
Rulla till toppen