Tidigare har intygsproven brottats med varierande kvalitet, beroende på vem som utformat dem. Nu har NFB själva tagit kontroll över processen. Foto: Elinor Karlin

Båtnytt

Intygsproven centraliseras – kritik från flera håll

Proven för förar- och kustskepparintyg har hållit ojämn kvalitet. Sedan 1,5 år tillbaka har NFB själva börjat utforma prov som distribueras över hela landet. Men kritiska röster hävdar att provkvaliteten i stället nu har sjunkit.

Text: Elinor Karlin • 2022-03-30 Uppdaterad 2022-03-31

Sedan 1,5 år tillbaka är alla prov för förar- och kustskepparintyg centralt utformade av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Tidigare har varje förhörsförrättare skrivit sina egna prov, vilket enligt NFB resulterade i varierande kvalitet på proven. Därför utformar och distribuerar nu NFB själva centraliserade prov. Två intygsansvariga har utsetts och var tredje månad levererar de tre nya prov som kan användas på ostkusten respektive västkusten. 

Jonas Ekblad, mångårig läroboksförfattare. Foto: Privat

Men kritiska röster menar att de nya proven inte alls har fått högre kvalitet – snarare tvärtom. Jonas Ekblad är mångårig läroboksförfattare av navigationslitteratur. Han pausade utgivningen för sin övningsbok under hösten och våren 2022, eftersom han menar att proven är illa utformade. 

– Proven har inte stabiliserat sig ännu, jag tycker att de är otroligt amatörmässigt utförda. Det är många förhörsförrättare och lärare som har hört av sig till mig och haft invändningar, och jag håller med dem. Jag har inte träffat någon som tycker att de nya proven är bra, säger han. 

LÄS MER: Snart blir marina intygen digitala

Han ger flera exempel på frågor han tycker är orimliga i de nya proven, exempelvis straffsatsen för att förtöja i ett sjömärke. En utantillkunskap som inte ens vanliga juridikstudenter på universitet behöver kunna har det visat sig när han frågat den välkända sjörättsprofessorn emeritus Hugo Tiberg, som menar att det här är kunskap man snarare ska veta hur man slår upp. Men de kommentarer som Jonas Ekblad, och flera med honom, har inte fått gehör. Svårigheten att påverka proven är ett av de större problemen just nu, menar han.  

– De är så nöjda med proven, så de är inte öppna för mycket. De hänvisar till kunskapskraven, men jag tycker att de här proven är ett utmärkt exempel på att man behöver göra om i kunskapskraven. En del frågor borde man inte ställa. När inte ens jurister i sjörätt behöver lära sig vissa av sakerna utantill, då är man nog fel ute. 

NFB har nästan 140 auktoriserade förhörsförrättare som alla är rekryterade för sina specialkunskaper inom nautisk kompetens. Anders Jonasson är kanslichef på NFB, och menar att det är naturligt att det kommer kritik när det sker en så omfattande förändring. 

– Om de har synpunkter så ska de kontakta den som är intygsansvarig, med kopia till oss på kansliet. Men generellt har det kommit in väldigt lite synpunkter egentligen, säger han. 

Anders Jonasson, kanslichef på NFB. Foto: Elinor Karlin

Anders Jonasson berättar också att de intygsansvariga arbetar med stöd från en referensgrupp, utvald av NFB:s styrelse och kansli, som ger feedback på proven. Han tror att kritiken speglar den stora bredden på erfarenhet och kompetens som finns bland förhörsförrättarna. 

– Alla har ju egna åsikter om vad de själva tycker är viktigt, och det varierar efter varje individ. Frågorna är ställda utifrån att vi ska täcka av så mycket som möjligt, och olika personer kanske tycker att olika saker är mer eller mindre viktiga. 

– Det här är ett stort förändringsarbete, och det är alltid någon som kommer tycka att det är jobbigt. Tidigare hade de 100 procent kontroll själva, men nu har vi centralprov. Jag tror inte att alla tycker det är så bra, säger Anders Jonasson. 

LÄS MER: Intygsboken blir ett plastkort

Tidigare har de regelbundet haft konferenser tillsammans med sina förhörsförrättare, något som tillfälligt har fått stryka på foten under pandemin. Då har också möjligheten att träffas personligen och diskutera utformningen av proven försvunnit. Den bristfälliga möjligheten att påverka är något som har kritiserats från flera håll. Praktiskt Båtägande har talat med en förhörsförrättare som vill vara anonym. 

– Jag har talat med ett femtontal provförrättare både på västkusten och ostkusten, och alla är överens. Man är häpen över den respektlösa behandlingen av oss förhörsförrättare. Vi är rekryterade för att vi har en viss bakgrund, men ingen frågar oss vad vi vill ha i proven. Vi mejlar, men vi får inga konkreta svar och det finns inte utrymme för dialog om proven. 

Att deras särställning som provförfattare kan vara på väg att gå ur tiden, och att rollen därmed går mer åt att jobba som provvakt, är inte det största problemet enligt förhörsförrättaren. 

– Vi finns inte till för vår egen skull. Om den rollen försvinner så får det vara en effekt av tidens tand. Men då ska man ersätta det med något bättre, och en hel del av förhörsförrättarnas prov har varit bättre än centralproven. Det blir pannkaka om man gör det här för att man har problem med, säg tio procent av de proven som tidigare förekommit.  

LÄS MER: Ansök om vattenskoterkort – så gör du

Även Praktiskt Båtägandes egen skribent Nils Ahlén är kritisk till de nya centralproven. Han brukar hålla i utbildningar för förarintyg, både inom föreningslivet och under Svenska kryssarklubbens flagg. 

– Det är klart att folk är upprörda. Jag har sett proven, och det fanns sjömärken med där som vi inte har sett i verkligheten. Jag försöker lära folk att navigera som man faktiskt gör. När gjorde du själv en krysspejling senast?, säger Nils Ahlén. 

Flera av intervjupersonerna återkommer till att kunskapsfordningarna för NFB:s intyg kanske inte speglar verklighetens förutsättningar, något som kanslichefen Anders Jonasson är öppen för att utvärdera. 

– Men att ändra i kunskapsfordringarna är en trög process. Det får påverkan på alltifrån läromedelsförfattare och utbildare till pressläggningstider när man trycker böcker. Det är klart att NFB måste vara relevanta, men man måste kanske inte ligga i absoluta framkanten med teknikutvecklingen. Det är ju ett område som vi kan bygga in i våra kunskapsfordringar, men jag tror inte att man kan släppa grunderna för navigation, man måste ha en baskunskap där, säger Anders Jonasson. 

Han tycker inte att proven skulle ha tappat i kvalitet i och med centraliseringen. 

– Nej, det håller jag inte med om. Jag tror att det kan vara personligt, vad man själv tycker är viktigt skiner igenom. Vi har tittat på väldigt många prov och det fanns helt klart ett behov av att skapa en enhetlig standard. Samma mönster finns för övriga intyg och därför har styrelsen beslutat om att alla våra teoretiska prov ska centraliseras, säger Anders Jonasson.


Text: Elinor Karlin • 2022-03-30
BåtnyttFörarintygKustskepparintyg
Rulla till toppen