"Sjöfarten ökar och med detta även det undervattensbuller som den orsakar. Det finns idag ingen reglering på hur mycket varje enskilt fartyg får bullra", säger Torbjörn Johansson på IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: Chris Pagan/Unsplash

Båtnytt

Målet: Först i världen på att reglera havsbuller

Fartyg kan komma att få fler incitament på sig att minska undervattensbuller. Nu vill Sjöfartsverket att Sverige ska bli först i världen med att ta fram åtgärder, enligt ett pressmeddelande.

Text: Elinor Karlin • 2022-02-14 Uppdaterad 2022-02-18

Sverige ska bli först i världen med att ta fram åtgärder för att minska undervattensbuller. Det är målet när Sjöfartsverket inleder ett samarbete med IVL svenska miljöinstitutet.

– Sjöfarten ökar och med detta även det undervattensbuller som den orsakar. Det finns idag ingen reglering på hur mycket varje enskilt fartyg får bullra, säger Torbjörn Johansson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Studie visar – båtmotorer stressar fisken

På sikt är tanken att införa incitament och åtgärder för att undervattensbuller från farleder ska reduceras. I höst kommer bullermätningar att genomföras och 2023 ska studien avslutas, innan nästa projekt kan påbörjas. Först då kan det komma förslag på åtgärder. Enligt Torbjörn Johansson är undervattensbuller lättare att åtgärda än andra typer av föroreningar, eftersom det faktiskt försvinner i samband med åtgärderna. Vilka åtgärder som kan tänkas genomföras är ännu inte klargjort, men enligt pressmeddelandet är en möjlighet att belöna tystare fartyg med lägre hamn- och farledsavgifter.

– Vårt fokus i det här projektet är hur vi kan utforma och dra farlederna för att de ska göra bullernivåerna från fartyg så låga som möjligt. Vi vet ännu inte vad vi kan göra men vill börja undersöka det, säger Hulda Winnes, miljöstrateg på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

EU väntas leverera nya gränsvärden för att reglera bullernivåerna i våra havsmiljöer inom några år. Även om det redan nu är möjligt att exempelvis byta propeller eller sänka hastigheten på båten för att minska bullernivåerna, så har det hittills inte funnits några incitament för att göra så av miljöskäl.


Text: Elinor Karlin • 2022-02-14
BåtnyttHavsmiljöMiljöSjöfartsverket
Scroll to Top