Det finns ett riksintresse för Värmdö kommuns skärgård och rika båtliv, menar Svenska Kryssarklubben och Fredrik Norén. Foto: Unsplash, Svenska Kryssarklubben

Båtnytt

SXK kritiserar Värmdös havs- och kustplan: ”Behövs omtag”

Under sommaren har Värmdö kommun haft en ny havs- och kustplan ute på samråd. Målet är att få en plan att arbeta efter när skärgården ska vårdas och utvecklas. Men planen har kritiserats och nu går Svenska Kryssarklubben in i diskussionen.

Text: Elinor Karlin • 2023-09-27 Uppdaterad 2023-09-27

Värmdö är en av Stockholms skärgårds största kommuner och därmed ett viktigt område för båtlivet i huvudstaden. Sedan Värmdö kommuns havs- och kustplan lades ut på samråd så har den diskuterats hett i både traditionella och sociala medier. Bland annat har Värmdömoderaternas partiordförande Deshira Flankör i SVT kommenterat att planen lika gärna kan skrotas, då de anser att den hotar allemansrätten och är ”skärgårdsfientlig”. 

LÄS MER: Inga båtförbud i Värmdös naturhamnar – så funkar havs- och kustplanen

Nu går även Svenska Kryssarklubben ut och kritiserar planen, bland annat för dess svepande formuleringar och för risken att reglerna kan bli väldigt olika beroende på kommun. 

– Vi är en riksorganisation, varför engagerar vi oss i kommunpolitik? Jo, för att vi är lite rädda för att det här sprider sig till andra kommuner om det kommer alltför generella bestämmelser. Får man till en riktigt bra havs- och kustplan på Värmdö så kan det i stället fungera som ett bra exempel, säger Fredrik Norén, generalsekreterare på Svenska Kryssarklubben. 

Men vad är det som ställer till det? Jo, det är formuleringen “I särskilt skyddsvärda vikar bör båttrafik och ankring i områden grundare än 6 meter förbjudas.”

För den oinsatte kan det mycket riktigt låta som att fritidsbåtlivet i hela kommunen är hotat. Men enligt kommunekologen Gundula Kolb är det inget vi ska behöva oroa oss för. Planen ska enbart ses som ett underlag, i stil med en översiktsplan, för att kunna fatta beslut om förbud vid särskilda behov. 

– Vi bedömer att påverkan på båtlivet skulle vara ytterst marginell eftersom enbart ett mycket begränsat antal vikar, eller delar av vikar, skulle bli aktuella för förbud mot motorbåtstrafik och ankring. Förbudet kommer inte att röra populära naturhamnar, sa Gundula Kolb till Praktiskt Båtägande i början av juli. 

LÄS MER: Ingen broöppning i Danvikstull från 4 september

Men den förklaringen räcker inte, menar Fredrik Norén. 

– Det vore bra om det kommunen uttryckte muntligen framgick av deras plan, vi kan ju bara läsa vad de skriver och agera utifrån det. Man behöver göra ett omtag här. Varför till exempel publicera en karta bredvid texten där halva Värmdö ingår? Det blir missvisande. Man behöver formulera sig annorlunda. 

Svenska Kryssarklubben har lämnat in sitt remissvar på samrådet som gick ut den 10 september. Till skillnad från Moderaterna så vill de inte döma ut konceptet med en havs- och kustplan. 

– Att kommunen bedriver havs- och kustplanering är vi positiva till! Att ha långsiktig planering, det är att säkerställa det vattenburna friluftslivet framöver. Däremot har vi stora invändningar mot att börja begränsa allemansrätten, då behöver man titta på det riksintresse som Värmdös skärgård utgör för vattenburet friluftsliv, säger Fredrik Norén. 


Text: Elinor Karlin • 2023-09-27
BåtnyttStockholms skärgårdSvenska Kryssarklubben
Rulla till toppen